Fact sheet: FGW intern

Van UvAwiki centraal

Ga naar: navigatie, zoeken

Inhoud

Facts

Naam

UvAwiki Faculteit der Geesteswetenschappen intern

Korte naam

UvA wiki FGw intern

Window titel

Faculteit der Geesteswetenschappen - Wiki intern

Afkorting

FGw intern

Soort

Intern. Zie ook de pagina dienstbeschrijving.

Periode

Startdatum: 10/2007. Einddatum: nvt.

URL

https://wiki.uva.nl/intern/fgw

Opdrachtegever

Sabine Rummens (FIM FGw)

Beheerder email

wiki-intern-fgw@uva.nl

Doel

Het doel van de Wiki is om informatie, ervaringen/tips en kennis snel te delen onder ondersteunend en beheerspersoneel van de FGw.

Doelgroepen

Doelgroepen van de wiki zijn interne medewerkers van het faculteitsbureau. Dit willen we na de eerste ervaringen te hebben opgedaan uitbreiden naar medewerkers van de onderwijsinstituten.

Gebruikersbeheer scenario

Scenario 8: Combinatie van een handmatige lijst en UvAnetID deelverzameling

Taal

Nederlands.

Vormgeving

Het UvA wiki ontwerp van de FGw.

Persoonlijke instellingen