Fact sheet template

Van UvAwiki centraal

Ga naar: navigatie, zoeken

Inhoud

Facts

Naam

Volledige naam van de Wiki. Deze naam heeft in de regel de volgende opbouw: <UvAwiki> <optioneel: nadere aanduiding zoals 'intern' of 'fb'> <naam organisatieeenheid of inhoudelijke benaming>.

Voorbeelden zijn:

 • UvAwiki algemeen
 • UvAwiki intern Faculteit der Geesteswetenschappen
 • UvAwiki intern Informatiseringscentrum

Korte naam

Naam zoals die gebruikt wordt in het logo van een wiki. De korte naam heeft in de regel de opbouw: <UvAwiki> <optioneel: nadere aanduiding zoals 'intern' of 'fb'> <afkorting voor de organisatieeenheid of van de inhoudelijke benaming>.

Voorbeelden zijn:

 • UvAwiki algemeen
 • UvAwiki intern FGW
 • UvAwiki intern IC

Window titel

Naam gebruikt voor de windowtitel. Deze titel verschijnt ook in de favorieten/ bookmarks van de browser van de gebruiker.

Afkorting

Naam zoals deze getoond wordt in de URL. In de regel is dit afkorting voor de organisatieeenheid of een afkorting van de inhoudelijke benaming. De eigenschap intern maakt geen onderdeel uit van de afkorting.

Voorbeelden zijn:

 • Wiki
 • FGW
 • IC

Soort

Er worden drie soorten Wiki's onderscheiden: intern, half open, open. Zie ook de pagina dienstbeschrijving.

Periode

Startdatum: dd/mm/jjjj. Einddatum: dd/mm/2007.

URL

Noteer hier de URL waarmee de wiki te naderen is.

Noteer de URL als volgt:[https://wiki.uva.nl https://wiki.uva.nl]

Opdrachtgever

De naam van de opdrachtgever, dat wil zeggen: FIM of ICT-contactpersoon die opdracht heeft gegeven tot het laten aanmaken van de wiki.

Beheerder email

Het emailadres waarmee de beheerder van de Wiki benaderd kan worden. Dit emailadres wordt ook gebruikt als afzender, wanneer men een nieuw wachtwoord aanvraagt. Voor iedere Wiki wordt een emailgroep aangevraagd. De naamgevingsconventie voor deze emailgroep is: <naam dienst>-<optioneel: nadere aanduiding zoals 'intern' of 'fb'>-<naam organisatieeenheid of inhoudelijke naam>@uva.nl.

Voorbeelden zijn:

 • wiki-fb-ic@uva.nl
 • wiki-intern-fgw@uva.nl
 • wiki-intern-ic@uva.nl

Het is verstandig om meerdere personen deze mail te laten ontvangen (forward, mailinglist), zodat bij afwezigheid van de lokale beheerder, iemand anders de email evengoed ontvangt.

Noteer het emailadres als volgt:[mailto:wiki-fb-ic@uva.nl wiki-fb-ic@uva.nl]

Doel

Omschrijf hier in één of twee alinea's het doel of de doelen van de Wiki.

Doelgroepen

Omschrijf hier de primaire en secundaire doelgroepen.

Bijvoorbeeld voor de algemene wiki zijn de doelgroepen:

 • Primair alle Wikibeheerders
 • Secundair alle geïnteresseerden

Gebruikersbeheer scenario

Op de pagina's gebruikersbeheer worden de verschillende scenario's voor gebruikersbeheer genoemd. Noem hier het scenario dat voor deze Wiki is ingezet en de eventuele specifieke toevoegingen of extra keuzen die er gemaakt zijn.

Noteer het Gebruikersbeheer scenario als volgt:[[gebruikersbeheer|Handmatige lijst met UvAnetID]]

Taal

In de regel Nederlands.

Vormgeving

Op dit moment is er één UvA vormgeving beschikbaar. Geef hier aan of u de standaard vormgeving verkiest (standaard Monobook) of één van de andere UvA-kleuren:

 • UvAblauw
 • UvAbruin
 • UvAgrijs
 • UvAgroen
 • UvApaars

Gerelateerde pagina's

Vormgeving

Gebruikersbeheer

Dienstbeschrijving

Persoonlijke instellingen