Longen

Uit Geneeskunde
Ga naar: navigatie, zoeken

Anatomie

Trachea (Carina) Hoofdbronchi Kwabsbronchi Segmentsbronchi Subsegmentsbronchi Kleine bronchi Bronchioli Bronchioli terminales Bronchioli respiratorii Ductus alveolares Alveoli

Embryologie

Longfunctietesten

Fysiologie

Turbulente flow vergroot de weerstand. Bij laminaire flow is de weerstand evenredig met de 4de macht van de straal van het lumen, bij turbulente flow is de weerstand evenredig met de 5de macht van het de lumenstraal. Turbulentie treedt op als het Reynolds getal hoger is dan 2000.

Flow = luchtstroomsterkte (is dus niet snelheid)

    Afhankelijk van - drukverschil en de luchtwegweerstand

Bij volledige in en uitademing is de flow gelijk aan 0. Hierbij is de weerstand ook 0.

Uit de wet van Ohm volgt dat de Flow (V) = drukverschil (P) / weerstand (R).

Uitademen met een groot long volume is makkelijker dan met een klein longvolume; de longen en luchtwegen zijn dan uitgerekt en is de weerstand kleiner.

In ademrust wil de long verkleinen, maar deze wordt in evenwicht gehouden door thorax - deze wil naar buiten door de spankrachten op de ribben. Er heerst dus een onderdruk in de pleurzholte. Bij een pneumothorax zal de aangedane thoraxzijde groter worden om twee redenen; de uitwerkende spankrachten van de borstkast is nu vrij om de thorax eenzijdig te vergroten. Ten tweede werkt de gepuncteerde long als vertiel. Lucht gaat wel de pleuraruimte in maar kan nier meer terug, de holte vult zich steeds verder met lucht.

Longziekten

Astma chronische luchtweg ontsteking waarbij mestcellen, eosinofielen, T-cellen, neutrofielen en epitheelcellen een rol spelen. Vooral ’s nachts en in de vroege ochtend last van piepen, kortademigheid en hoesten. Hierbij is er vernauwing van de luchtwegen. Zeer wisselende klachten, toename in hyperreactiviteit door ontstekingsproces.

Bronchiale hyperreactiviteit – het versterkt reageren op niet-allergische prikkels (inspanning, koude lucht, farmacologische prikkels) waarbij bronchiale gladde spier contractie en ontsteking bijdraagd aan bronchus obstructie.

COPD – irreversibel progressieve obstructie van de luchtwegen als gevolg van chronisch ontsteking. Vaak het gevolg van roken. Sigaretten rook is meestal de prikkel die aanleiding geven tot het abnormale respons. Schade aan de long resulteert vaak in emfyseem. Mate varieerd van chronische bronchitis tot emfyseem.

Long emfyseem – pathologische vergroting van luchthoudende ruimtes distaal van de terminale bronchioli. Als gevolg van longschade en ontsteking. Er treedt verkleining op van uitwisseloppervlakte en verminderde elasticiteit (toegenomen compliance) patiënten hebben moeite met de expiratie.

Long fibrose -

Atelectase – collaps van longweefsel van een deel of een hele long. Postoperatief, of door hogere luchtweg obstructie (tumor). Het lucht dat in de alveoli geïsoleerd zit wordt geresorbeerd en de alveoli deflateren.