CAQDAS

Uit Kwamcowiki
Ga naar: navigatie, zoeken

2160080101003.JPG

1. Definitie begrip

CAQDAS is de afkorting van Computer-Assisted (of computer-aided) Qualitative Data Analysis Software.

2. Uitleg betekenis begrip

CAQDAS is een computersoftware dat helpt bij het analyseren van kwalitatieve data. Het is een van de belangrijkste ontwikkelingen binnen kwalitatief onderzoek. De computersoftware neemt handmatige taken over zoals coderen, organiseren, aantekeningen maken, categoriseren en terugvinden van tekstuele en visuele data. Wat de software niet doet, is het helpen bij het interpreteren van de bevindingen en uitkomsten uitdraaien. Dat is het grootste verschil tussen CAQDAS voor kwalitatief onderzoek en SPSS voor kwantitatief onderzoek (Bryman, 2008). Er is weinig overeenstemming tussen de kwalitatieve onderzoekers over het gebruik van CAQDAS. De ene groep zegt dat door de software het coderen en terugvinden van data sneller en efficienter wordt. Het helpt bij het ontwikkelen van nieuwe begrippen, het zorgt ervoor dat de onderzoekers meer verklarend en reflectief zijn over hun analyses en het zorgt ervoor dat de onderzoekers de verbindingen tussen codes zien. De andere groep zegt dat de onderzoekers kwantitatief onderzoek makkelijker zullen vinden, waardoor ze de kwantitatieve criteria overnemen. Ook zullen de interviewtranscripten die genoteerd zijn, verloren gaan. Bij een teamonderzoek zou het moeilijker zijn om het coderen goed te doen. Verder is CAQDAS ook te complex voor kleine datasets (Carvajal, 2002; Bryman, 2008).

3.Geschiedenis begrip

Het begrip CAQDAS is uitgevonden door Nigel Lee en Raymond Fielding. De eerste programma's waren in de jaren'60 ontworpen, maar pas in de jaren 80 en 90 werden ze gebruikt door kwalitatieve onderzoekers. Tegenwoordig is het gebruik van CAQDAS een vereiste. Men kan uit verschillende programma's kiezen voor het verwerken en opslaan van verschillende kwalitatieve data. Sommige programma's werken alleen met teksten, andere alleen met beeld, geluid en video. Sommige bouwen categorieën voor je op en bij andere moet je het zelf doen. Kortom, de meeste programma's zijn gebaseerd op de Grounded Theory methode. Hierbij gaat het om het identificeren van categorieën binnen de data en dan relaties zoeken tussen deze categorieën. De verschillende CAQDAS programma's zijn: ATLAS.ti, MaxQda, NVIVO, winMAX, The Ethnograph, AQUAD, CoAn, Code-A-Text, Diction, DIMAP, HyperRESEARCH, KEDS, TEXTPACK, TexSmart, and BEST (Fielding & Lee, 1998).

4. Voorbeeld

CAQDAS heeft verschillende programma's. Aan de UvA wordt het programma ATLAS.ti gebruikt bij het vak Kwalitatieve Methoden van Methoden-Onderzoek. Als men een kwalitatief onderzoek wilt uitvoeren, kan men kiezen uit drie verschillende methodes voor dataverzameling, namelijk participerende observatie, diepte-interview en focusgroep. Bij elke methode schrijft/neemt men alles op wat betrekking heeft tot de onderzoeksvraag. Vervolgens kan men alles uitschrijven in het programma ATLAS.ti en dan beginnen met coderen en categorieën vormen. In het programma kan men alles makkelijk terugvinden dan tussen tientallen blaadjes. Zoals hierboven beschreven is er op het moment een hoop aantal CAQDAS beschikbaar maar de belangrijkste meerwaarde van het programma ATLAS.ti kan gevonden worden in het gemak waarmee stukken tekst gecodeerd kunnen worden en waarmee deze codes vervolgens weer verder gemanipuleerd kunnen worden (hernoemen en groeperen).

5. Voorbeeld in bestaand onderzoek

Rettie, Robinson, Radke en Ye (2008) hebben een onderzoek gedaan naar het gebruik van CAQDAS bij marktonderzoekbedrijven in de UK. Hierbij hebben ze een vragenlijst gebruikt, die opgestuurd is naar 400 marktonderzoekers in UK. Daarnaast hebben ze ook een focusgroep gehouden over online winkelen om CAQDAS te kunnen gebruiken als een aanvulling voor papiercoderen in een marktonderzoek. Nadat ze de data hebben verzameld, gingen ze coderen en dat hebben ze op papier gedaan en via het programma Qualrus. Uit de resultaten is gebleken dat het gebruik van CAQDAS onder marktonderzoekers erg laag is, rond 9%. De reden is geen tijdsnood, maar dat ze denken dat CAQDAS de onderzoekers afleidt van de daadwerkelijke analyse van hun data. Ook is er gebleken dat CAQDAS heel nuttig kan zijn als aanvulling bij traditionele methoden.

6. Gerelateerde begrippen

Het begrip waar CAQDAS mee samenhangt is discoursanalyse. Dat is een set van methoden en theorieën voor het onderzoeken van taalgebruik en taal in een sociale context. Bij deze methode is het belangrijk om de data te verzamelen en te analyseren. Hierbij kan CAQDAS gebruikt worden als een software dat helpt bij het opslaan, opzoeken en coderen van data (MacMillan, 2005).

7. Links

http://en.wikipedia.org/wiki/Computer_Assisted_Qualitative_Data_Analysis_Software

http://caqdas.soc.surrey.ac.uk/index.html

http://edtech2.boisestate.edu/qda/CAQDAS_Info.htm

8. Literatuurlijst

Bryman, A. (2008). Social research methods (3rd ed.). Oxford: Oxford University Press.

Carvajal, D. (2002). The artisan's tools. Critical issues when teaching and learning CAQDAS. FQS, 3(2), 1-13.

Fielding, N.G. & Lee, R.M. (1998). Computer analysis and qualitative research. London: SAGE Publications Ltd.

MacMillan, K. (2005). More than just coding? Evaluating CAQDAS in a discourse analysis of news texts. FQS, 6(3), 1-18.

Rettie, R., Robinson, H., Radke, A. & Ye, X. (2008). CAQDAS: a supplementary tool for qualitative market research. Qualitative Market Research: An International Journal, 11(1), 76-88.