Veldwerk

Uit Kwamcowiki
Ga naar: navigatie, zoeken

1. Definitie begrip

Veldwerk, ook wel veldonderzoek genoemd, is vorm van sociaal wetenschappelijk onderzoek waarbij de onderzoeker zelf de wijde wereld, het 'veld' in gaat om onderzoeksgegevens te verzamelen. Veldwerk is een kwalitatieve methode om data te verzamelen, en vaak gaat de onderzoeker op in de omgeving.

2. Uitleg betekenis begrip

Veldwerk is een methode van onderzoek waarbij men onderdeel wordt van de het leven van de mensen die onderzocht worden. Deze mensen zijn een bron van informatie voor de onderzoeker door datgene wat ze zeggen en doen. Vaak wordt veldwerk ook wel gedefinieërd als het proces van verzamelen van onderzoeksgegevens. In kwantitatief onderzoek wordt dat aangeduid als het verzamelen van antwoorden op de vragen die de respondenten hebben gegegeven in de vragenlijsten. Bij veldonderzoek is men geïnteresseerd in het beschrijven van sociale processen. Dit wordt gedaan door aandacht te besteden aan de invalshoeken van verschillende betrokkenen, maar ook aan de interactie tussen deze. Zo krijgen we een goed beeld van de verschillende perspectieven die er bestaan en zien we hoe betekenissen worden geconstrueerd (Swanborn, 2005).

3.Geschiedenis begrip

De term veldwerk is oorspronkelijk afkomstig uit de antropologie. Binnen deze wetenschap ging men het 'veld' in om zelf zijn onderzoek uit te voeren. Met veld wordt dus het werkveld bedoeld (Verhoeven, 2004. Het eerste veldwerk is voor zover bekend uitgevoerd vijf eeuwen voor christus. De eerste Europeanen die veldwerk deden waren missionarissen van de katholieke kerk en ambitieuze verkooplui. Rond 1245 en 1255 bezochten John van Piano Carpini en William van Rubruck Mongolië om daar veldwerk te doen. Gedurende de laatste jaren van de 19e eeuw werd etnografisch veldwerk in toenemende mate uitgevoerd. Dit kwam mede door het feit dat veel hoogopgeleide mensen moesten samenwerken met mensen van andere afkomst.

4. Voorbeeld

Bij veldonderzoek neem je een tijd lang deel aan het dagelijks leven van een groep om op deze manier sociale processen te onderzoeken. Wanneer je bijvoorbeeld de mate van criminaliteit wilt onderzoeken binnen een bepaalde buurt ga je je een tijd lang mengen onder de bevolking binnen deze wijk. Je gaat praten met de mensen, boodschappen doen in dezelfde winkels, etc. Zo krijg je een beeld van de situatie en kun je conclusies voor je onderzoek trekken.

5. Voorbeeld in bestaand onderzoek

Een goed voorbeeld van een onderzoek waarin veldwerk is gebruikt is dat van Fujii (2010). Zij wilde weten hoe waarheidsgetrouw media berichtten in een omgeving waar grote hoeveelheden geweld voorkomen. Voor dit onderzoek is Fujii (2010) in 2004 veldwerk gaan doen in Rwanda. Achteraf heeft Fujii (2010) alle ervaringen en hierbijbehorende aantekeningen geanalyseerd en conclusies getrokken.

6. Gerelateerde begrippen

Veldwerk hangt samen met het begrip going native. Bij veldwerk is er namelijk een kans dat er overidentificatie plaatsvindt door de onderzoeker. Over-identificatie houdt in dat de onderzoeker zich teveel gaat identificeren met de groep die onderzocht wordt. Hierdoor is het moeilijk om afstand te nemen aangezien de betrokkenheid op een bepaald moment te groot wordt. Verder is veldwerk gerelateerd aan de natuurlijke setting, want veldwerk vindt plaats in een natuurlijke setting zonder aanpassingen.

Kunstmatige setting, bij veldwerk gaat de onderzoeker het "veld" in, om bijvoorbeeld interviews af te nemen bij respondenten. Als de onderzoeker dit niet had gedaan, had er dus ook geen interview plaats gevonden.

Binnen de etnografie is veldwerk een vaak toegepaste methode van onderzoek. Etnografie is de beschrijvende studie van de leefwijzen van menselijke collectieven, bijvoorbeeld stammen of volken. Om een goed inzicht te kunnen krijgen van een dergelijke groep binnen de samenleving moet de onderzoeker informatie vergaren 'van binnen uit'. Met veldwerk gaat de onderzoeker dus daadwerkelijk op pad om aan informatie te komen, wat daarom een goede methode is binnen een etnografische studie.

7. Links

[1]

8. Literatuurlijst

Fujii, L. (2010). Shades of truth and lies: interpreting testimonies of war and violence. Journal of peace research, 47(2), 231-241.

Swanborn, P.G. (2005). Methoden van sociaal-wetenschappelijk onderzoek. Boom.

Verhoeven, N. (2004). Wat is onderzoek. Amsterdam: Boom

Wax, R.H. (1971). Doing fieldwork: Warnings and advice. The University of Chicago.