Dependent-Samples T test

Uit Methodologiewinkel
Ga naar: navigatie, zoeken

Waar deze test voor wordt gebruikt

De paired-samples t-test (of dependent t-test) wordt gebruikt wanneer je dezelfde groep aan twee condities onderwerpt en je deze twee scores vervolgens met elkaar wilt vergelijken.

Bijvoorbeeld wanneer we willen kijken wat het effect is van het drinken van koffie op reactietijden van mensen. Een voorbeeld van een design om dit effect te meten zou zijn dat proefpersonen voeren een reactietaakje uitvoeren, dat ze dan een kop koffie drinken en dat ze vervolgens nog een reactietaakje uitvoeren. Het verschil in score op deze reactietaakjes kan worden geanalyseerd met een paired-samples t-test.

Assumpties

1. Normaal Verdeelde Verschilscores – De verschilscores op de afhankelijke variabele tussen de twee condities moet normaal verdeeld zijn, zie Normaliteit.

2. Niveau van de variabelen - De onafhankelijke variabelen zijn op categorisch niveau en de afhankelijke variabelen zijn continu of op interval niveau.


Wat te doen als je niet aan je assumptie(s) voldoet?

De non-parametrische variant is de Wilcoxon Matched-Pairs Test.

Hoe uit te voeren in SPSS

Klik op Analyze > Compare Means > Paired-Samples T-Test

Pairedttest.png

Versleep nu de afhankelijke variabelen (reactietijd 1 en 2) naar "Paired Variables".

Interpreteren SPSS-output

De SPSS output van de Paired T-test bestaat uit twee tabellen.

De eerste tabel geeft de gemiddelden van de twee condities (voor en na koffie) op de afhankelijke variabele (reactietijd).

De tweede tabel geeft de verschilscore tussen de condities en toetst of dit verschil afwijkt van nul. Dit gaat dus om het verschil in reactietijd zonder koffie (meting 1) en reactietijd na een kop koffie (meting 2). In de tweede tabel staat de t-waarde van de toets, het aantal vrijheidsgraden (df) en de p-waarde (Sig.).

Pairedttestresults.png

Rapporteren conclusie

Uit de paired-samples t-test bleek dat koffie geen effect heeft op de reactietijd van de deelnemers, t(12) = 1.68, p = .12.

Non-parametrische variant

Voor de non-parametrische variant, zie Wilcoxon Matched-Pairs Test