Explore

Uit Methodologiewinkel
Ga naar: navigatie, zoeken

Waarvoor gebruik je dit?

Met Explore is het mogelijk om normaliteit te toetsen met de Kolmogorov-Smirnov test. Ook zit hier een ingebouwde split-file variabele bij, waardoor je de normaliteitstoets en de standaard descriptives (zoals gemiddelde en standaarddeviatie) per groep kan opvrag

Hoe uit te voeren in SPSS

Klik op Analyze → Descriptive statistics → Explore
In Dependent List zet je je afhankelijke variabele. In de Factor List eventueel de variabele(n) waarop je de resultaten apart wilt bekijken. Onder het kopje plots vink je normality plots with tests aan, vink ook histogram aan.

Interpreteren SPSS-output

De output ziet er als volgt uit:
Explore output.png

Wanneer de p-waarde van de Kolmogorov-Smirnov test kleiner dan .05 is, zijn de data niet normaal verdeeld, zoals in dit voorbeeld. Het is hierbij van belang ook altijd naar de plot te kijken. Die wordt ook gegeven wanneer histogram is aangevinkt en ziet er in dit geval als volgt uit:
Explore graph.png
Ook uit de plot blijkt duidelijk dat de data niet normaal verdeeld z

Rapporteren conclusie

Dit is een methode die gebruikt wordt om assumpties te toetsen. Wanneer de data normaal verdeeld zijn kan er vermeld worden dat de assumptie van normaliteit niet geschonden is. Wanneer de data niet normaal verdeeld zijn kan dat op de volgende manier vermeld worden: Uit de Kolmogorov-Smirnov toets bleek dat de data niet normaal verdeeld zijn, D(100) = .228, p < .05. Hierbij is D de test statistic, 100 het aantal vrijheidsgraden (df) en p de p-waarde.

Video tutorial

EmbedVideo is missing a required parameter.