Logistic Regression

Uit Methodologiewinkel
Ga naar: navigatie, zoeken

Waar deze test voor wordt gebruikt

We gebruiken Logistiche Regressie om te kijken of we een categorische uitkomst variabele kunnen voorspellen met een of meer continue/categorische voorspellers. Er moet minstens 1 continue voorspeller zijn. Een voorbeeld is het voorspellen van het wel/niet correct maken van een vraag (categorisch), op basis van vaardigheid (continu).

Assumpties

De conditionele kansen zijn een logistische functie van de voorspellers (er bestaat dus werkelijk een logistisch verband). Kunnen we checken met een scatterplot.

Er zijn geen essentiele voorspellers buiten het model gelaten.

Er zijn geen zinloze voorspellers in het model meegenomen.

Onafhankelijke variabelen zijn onafhankelijk van elkaar (dus de score op voorspeller X1 wordt niet beïnvloed door de score op voorspeller 2.

Oanfhankelijke variabelen zijn geen lineaire combinaties van elkaar.

Wat te doen als je niet aan je assumptie(s) voldoet?

n.v.t.

Hoe uit te voeren in SPSS

Binaire uitkomstvariabele: Analyze, Regression, Binary Logistic. Voer je voorspellers in onder het kopje Covariates, en je uitkomst in het vakje Dependent.

UItkomstvariabele met meer dan 2 categorien: Analyze, Regression, Multinomial Logistic. Voer je categorische voorspellers in onder het kopje Factors, je continue voorspellers onder het kopje Covariates, je uitkomst in het vakje Dependent.

Interpreteren SPSS-output

Interpreteren gaat op dezelfde manier als Regression

Rapporteren conclusie

De variabelen X1 (b=...,Wald chi2(df)=...,p<.05) en X2 (b=...,Wald chi2(df)=...,p<.05) bleken positieve voorspellers van Y. Er werd geen effect gevonden van X3 en X4 (p>.05).

Non-parametrische variant

n.v.t.

Video Tutorial

EmbedVideo is missing a required parameter.