MANCOVA

Uit Methodologiewinkel
Ga naar: navigatie, zoeken

Waar deze test voor wordt gebruikt

De MANCOVA is niets anders dan een MANOVA waarbij ook nog een covariaat aan het design wordt toegevoegd. Zie daarom de pagina over MANOVA voor de hoofdanalyse die hier ten grondslag aan ligt. Bij de pagina ANCOVA wordt uitgelegd hoe een covariaat aan de ANOVA wordt toegevoegd. Hier vind je dus de bijbehorende informatie over het toevoegen van een covariaat. Eigenlijk is de MANCOVA dus een mix van de ANCOVA en MANOVA, namelijk het vergelijken van groepen op meerdere afhankelijke variabelen, waarbij ook nog een covariaat wordt meegenomen. Om deze reden wordt hier niet nog een keer speciaal de MANCOVA uitgelegd, omdat wij er van uitgaan dat men deze analyse ook kan doen en interpreteren, door naar de MANOVA en de ANCOVA te kijken.

Assumpties

Assumpties specifiek voor het toevoegen van een covariaat:

1. Gelijke Scores - De scores op de covariaat moet ongeveer gelijk zijn voor alle groepen. Dit is te toetsen met een ANOVA, waarbij de covariaat de afhankelijke variabele vormt (gegeven dat de covariaat continu is).

2. Gelijke regressie coëfficiënten - De regressie coëfficiënten van de samenhang tussen de covariaat en de afhankelijke variabele moet voor elke groep ongeveer gelijk zijn (geen interactie).

Assumpties algemeen:

1. Normaal Verdeeld – De afhankelijke variabelen moeten voor iedere groep normaal verdeeld zijn, zie Normaliteit.

2. Niveau van de variabelen - De onafhankelijke variabelen zijn op categorisch niveau en de afhankelijke variabelen zijn continu of op interval niveau.

3. Onafhankelijkheid - De scores zijn onafhankelijk, zie Onafhankelijkheid.

Wat te doen als je niet aan je assumptie(s) voldoet?

SPSS biedt helaas geen non-parametrisch alternatief voor de MANOVA. Zo ook niet voor de MANCOVA, wat slechts een uitbreiding van de MANOVA is met een covariaat. Men kan kijken bij de verschillende assumpties te vinden op de hoofdpagina onder het kopje Overzicht assumpties. Of neem anders een kijkje of deze site: Do your data violate F test assumptions?. Immers is de MANOVA net als de ANOVA een F-test.

Hoe uit te voeren in SPSS

Zie MANOVA en ANCOVA. Je voegt dus nu meerdere afhankelijke variabelen in bij dependent variables, bijvoorbeeld: test_1 en test_2. Bij fixed factors zet je je onafhankelijke variabele; de variabele die de groepen onderscheidt. Vervolgens voeg je de variabele die je als covariaat wilt meenemen, in bij: covariate.


MANCOVA.png

Let op: Dit is nog niet voldoende. Echter ga ik niet verder op deze analyse in, omdat deze analyse slechts een combinatie is van de MANOVA en ANCOVA (namelijk een ANOVA met meerdere afhankelijke variabelen en een covariaat). Zie dus de pagina's van deze twee analyses om verder te zien hoe de volledige analyse in SPSS wordt ingevoerd. Op deze pagina's worden namelijk alle opties besproken en is een stappenplan te volgen.

Interpreteren SPSS-output

Zie MANOVA voor het interpreteren van de output met meerdere afhankelijke variabelen en ANCOVA voor het interpreteren van een covariaat.

Rapporteren conclusie

Zie MANOVA voor het rapporteren van de resultaten van analyses met meerdere afhankelijke variabelen en ANCOVA voor het rapporteren van de resultaten wanneer een covariaat is opgenomen in de analyses.

Non-parametrische variant

Niet van toepassing. Er is helaas geen non parametrische variant voor deze toets.