Mann-Whitney test

Uit Methodologiewinkel
Ga naar: navigatie, zoeken

Waar deze test voor wordt gebruikt

De Mann-Whitney test wordt gebruikt om na te gaan of twee groepsgemiddelden van elkaar verschillen of niet wanneer er niet aan de assumpties van homogeniteit van varianties en/of normale verdeeldheid bij de Independent T-test voldaan is. In plaats van het gebruiken van ruwe scores, ordent de Mann-Whitney test de scores van laag naar hoog een geeft ze een rangnummer. De laagste score krijgt dan rang 1, de enerlaagste score rang 2 enzovoort. Door het ordenen en nummeren van scores verdwijnt het mogelijke effect dat uitbijters of een scheve verdeling kunnen hebben.

Voorbeelden van situaties waarin de Mann-Whitney test gebruikt wordt:

• Verschillen mannen en vrouwen op IQ?
• Zijn mannen significant langer dan vrouwen?
• Halen psychologiestudenten hogere cijfers op een statistiektentamen dan beta-gamma studenten?

Assumpties

1. De afhankelijke variable moet op ordinaal, interval of rationiveau gemeten zijn.
2. De onafhankelijke variabele moet bestaan uit twee categorische, onafhankelijke groepen.
3. Er moet onafhankelijkheid van observaties zijn.
4. De twee groepen binnen de onafhankelijke variabele moeten dezelfde verdeling hebben op de afhankelijke variabele


Wat te doen als je niet aan je assumptie(s) voldoet?

Wanneer er niet aan de assumpties van de Mann-Whitney test wordt voldaan kan dit overkomen worden door middel van bootstrapping.


Hoe uit te voeren in SPSS

Klik op Analyze --> Nonparametric Tests --> Legacy Dialogs --> 2 independent samples (zie afbeelding 1). Vervolgens voer je bij Test Variable List de afhankelijke variabele in, en bij Grouping variable de onafhankelijke variabele (zie afbeelding 2). Bij Test Type vink je alleen Mann-Whitney U aan.
Vervolgens klik je op Define Groups en geef je aan welke waarden je hebt gebruikt om de groepen te onderscheiden en klik op continue (zie afbeelding 3).
Bij Exact klik je op Asymptotic only wanneer meer dan 30 deelnemers per groep hebt. Bij minder dan 30 deelnemers per groep kies je voor Exact en laat je de rest staan. (zie afbeelding 4).
Bij Options vink je Descriptive aan en klik je op Exclude cases test-by-test (zie afbeelding 5).


Mann-whitney1.png Mann-whitney2.png
Mann-whitney3.png Mann-whitney4.png Mann-whitney5.png


Interpreteren SPSS-output

Je krijgt drie tabellen van SPSS.
In de eerste tabel (afbeelding 1) zie je beschrijvende statistieken van de twee condities.
In de tweede tabel (afbeelding 2) zie je de twee condities, het aantal deelnemers dat in elke conditie zit, het gemiddelde rangnummer voor elke conditie en de somscore van alle rangnummers per conditie.
In de derde tabel (afbeelding 3) zie je als eerste de Mann-Whitney U score voor de afhankelijke variabele en de bijbehorende Z-score. Wanneer je bij Exact Asymptotic hebt aangevinkt gebruik je hier de p-waarde die bij Asymp.Sig. (2-tailed) staat. Als je bij Exact Exact hebt aangevinkt gebruik je de p-waarde die bij Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)] staat (deze wordt alleen vermeldt wanneer je exact hebt aangevinkt).

Wanneer de p-waarde kleiner is dan 0.05 is er sprake van een significant verschil tussen de twee groepen.

Output-mann-whitney1.png Output-mann-whitney2.png Output-mann-whitney3.png


Rapporteren conclusie

Uit de resultaten bleek dat mannen (Mdn = 102.406) en vrouwen (Mdn = 102.441) niet significant verschilden op IQ (U = 562, z = -.361, p = .718).

NB. Mdn = median/mediaan, deze kan via frequencies worden berekend.

Parametrische variant

De parametrische variant van de Mann-Whitney test is de Independent Samples T-test.