Mixed MANCOVA

Uit Methodologiewinkel
Ga naar: navigatie, zoeken

Waar deze test voor wordt gebruikt

De MANCOVA is niets anders dan een Mixed ANCOVA met meerdere afhankelijke variabelen. Dit is dus een ANOVA waar een covariaat aan wordt toegevoegd (zie ANCOVA) en die meerdere afhankelijke variabelen heeft (zie MANOVA) en als onafhankelijke variabelen zowel een within (bijv tijd: voor en nameting) als een between (bijv verschillende groepen) factor heeft (zie Mixed ANOVA). Je zou een analyse als deze, die erg ingewikkeld lijkt, dus kunnen zien als een ANOVA met verschillende uitbreidingen. Dit is de toets die aan de ANOVA meerdere afhankelijke variabelen toevoegt, een covariaat toevoegt, en een within-factor met een between-factor combineert. Bijvoorbeeld wanneer men voor meerdere toetsen wilt weten hoe twee verschillende groepen over de tijd toe of afnemen in score, waarbij je nog wilt controleren voor een covariaat.

Om deze reden wordt hier niet nog een keer speciaal de Mixed MANCOVA uitgelegd, omdat wij er van uitgaan dat men deze analyse ook kan doen door de pagina over Factorial ANOVA goed te lezen. En vervolgens voor de uitbreidingen de pagina's over ANCOVA, MANOVA en Mixed ANOVA door te nemen.

Assumpties

Zie MANOVA voor de meerdere afhankelijke variabelen,ANCOVA voor de covariaat en Mixed ANOVA voor de combinatie van een within en between factor.

Wat te doen als je niet aan je assumptie(s) voldoet?

Zie MANOVA voor de meerdere afhankelijke variabelen,ANCOVA voor de covariaat en Mixed ANOVA voor de combinatie van een within en between factor.

Hoe uit te voeren in SPSS

Zie MANOVA voor de meerdere afhankelijke variabelen,ANCOVA voor de covariaat en Mixed ANOVA voor de combinatie van een within en between factor.

Interpreteren SPSS-output

Zie MANOVA voor de meerdere afhankelijke variabelen,ANCOVA voor de covariaat en Mixed ANOVA voor de combinatie van een within en between factor.

Rapporteren conclusie

Zie MANOVA voor de meerdere afhankelijke variabelen,ANCOVA voor de covariaat en Mixed ANOVA voor de combinatie van een within en between factor.

Non-parametrische variant

Niet van toepassing. Er is helaas geen non parametrische variant voor deze toets.