One-Sample T test

Uit Methodologiewinkel
Ga naar: navigatie, zoeken

Waar deze test voor wordt gebruikt

Een one-sample t-test wordt gebruikt om te testen of het gemiddelde van een groep significant afwijkt van een gegeven 'criterium' waarde μ0.

Deze test kunnen we bijvoorbeeld gebruiken als we willen weten of het gemiddelde statistiek cijfer van psychologie studenten in Amsterdam verschilt van het gemiddelde statistiek cijfer (μ0 = 7) van psychologiestudenten in heel Nederland.

Assumpties

1. De data moet normaal verdeeld zijn, zie Normaliteit. In ons voorbeeld moeten de statistiekcijfers van de psychologie studenten normaal verdeeld zijn.

2. De data moet op interval of ratio niveau zijn gemeten

Wat te doen als je niet aan je assumptie(s) voldoet?

Wanneer niet aan de assumpties wordt voldaan voer dan de non-parametrische variant uit: de One Sample Wilcoxon signed-rank test.

Hoe uit te voeren in SPSS

Klik op Analyze > Compare Means > One-Sample T-Test

Nu opent het venster (One-Sample T Test) zich. In eerste instantie staan alle variabelen in het vak links.

Selecteer nu de variabele waarvan je het gemiddelde wilt vergelijken (bij ons: Statistiek) en druk op het pijltje.

Hierdoor komt deze variabele nu onder het kopje 'Test Variable(s)' te staan.

Tot slot voer je bij 'Test Value' de waarde in waarmee je het gemiddelde wilt vergelijken (bij ons was het gemiddelde statistiek cijfer in heel Nederland een 7, dus voer je hier een 7 in).

OneSampledAnalysis.png


Zie ook de video waarin stap voor stap de One-Sample T test wordt uitgevoerd in SPSS (in Nederlands): One-Sample T test in SPSS


Interpreteren SPSS-output

De output bestaat uit twee tabellen.

OneSampledOutput.png

In de eerste tabel (One-Sample Statistics) staat hoeveel proefpersonen in de steekproef zaten (N), het gemiddelde van die groep (Mean) en de bijbehorende standaard deviatie (Std. Deviation). In ons geval zijn dat de gemiddelde (7.1) en bijbehorende standaard deviatie (1.27) van de statistiekcijfers van 30 psychologiestudenten in Amsterdam.

In de tweede tabel (One-Sample Test) staat de toetsingsgrootheid (t-waarde) met bijbehorende aantal vrijheidsgraden (df) en bijbehorende p-waarde (Sig.). Ook staat het verschil tussen het gemiddelde van de groep en de opgegeven waarde aangegeven (mean difference) en een 95% betrouwbaarheidsinterval.

Onder Sig. staat aangegeven of het gevonden gemiddelde in de groep significant verschilt van de opgegeven waarde. Wanneer de p-waarde significant is (p < .05) verschilt het gemiddelde in de groep significant van de opgegeven waarde. Wanneer deze niet significant is (p > .05) verschilt de gemiddelde in de groep niet significant van de opgegeven waarde.

In ons geval is de p-waarde .669. Dit laat zien dat er geen significant verschil is dat het gemiddelde van de groep en de opgegeven waarde. In ons geval betekent dit dat het gemiddelde statistiek cijfer van psychologie studenten in Amsterdam dus niet significant afwijkt van het gemiddelde statistiek cijfer in Nederland.


"Let op: In dit voorbeeld testen we of het gemiddelde (7.1) groter OF kleiner is dan 7. Als ons hypothese zou zijn dat statistiek studenten in Amsterdam beter zijn dan de gemiddelde statistiek student in Nederland, zouden we moeten testen of het gemiddelde (7.1) significant GROTER is dan een 7 (gemiddelde statistiek cijfer in Nederland). In dit geval moeten we de p-waarde (Sig.) keer twee nemen en dan pas kijken of de p-waarde (Sig.) significant is (p < .05)."


Rapporteren conclusie

In het rapporteren van de one-sample t test noemen we de toetsingsgrootheid (t), het aantal vrijheidsgraden (t(df)) en de p-waarde.

Uit de One-Sample T test bleek dat de statistiek cijfers van psychologie studenten in Amsterdam (M = 7.1, SD = 1.27) niet verschilt van de statistiek cijfers van psychologie studenten in heel Nederland (M = 7), t(29) = .432, p = .669.

Non-parametrische variant

De non-parametrische variant van de one-sample T test is de Wilcoxon signed-rank test.

Uitleg over de test (in engels): One Sample Wilcoxon Signed-Rank Test

Video waarin de Wilcoxon signed-rank test stap voor stap wordt uitgevoerd in SPSS (in engels): One Sample Wilcoxon Signed-Rank test in SPSS