Power analysis

Uit Methodologiewinkel
Ga naar: navigatie, zoeken

Wat is Power?

De power van een statistische test voor een nulhypothese is de kans dat H0 wordt verworpen wanneer deze niet waar is. In andere woorden, de power is de kans voor het vinden van een significant resultaat als H0 niet waar is. Statistische power (1-β) wordt bepaald door het significantieniveau (α), de steekproefomvang (N), en de effectgrootte van de populatie (ES) (Cohen, 1992).

Power6.jpg


Waarvoor gebruik je power?

Vooraf aan een onderzoek (a priori)

Een power analyse wordt vooraf aan een onderzoek gedaan om er achter te komen wat de gewenste steekproefomvang is. De steekproefomvang wordt bepaald aan de hand van α, β en de effectgrootte. De α en β kun jezelf bepalen. Binnen de psychologie wordt vaak gebruik gemaakt van een α = .05 en een β = .20, maar deze waarden zijn arbitrair en kunnen worden aangepast wanneer je een hogere power wil (maak β kleiner) of een lagere kans op een type 1 fout (maak α kleiner), zie de bovenstaande tabel. Vervolgens moet de effectgrootte worden bepaald. Dit wordt gedaan aan de hand van eerder onderzoek. Hierbij kan worden gedacht aan een onderzoek dat ongeveer hetzelfde onderzoeksdesign gebruikt, maar wanneer deze nog niet bestaat kan er worden gezocht naar een onderzoek die hetzelfde fenomeen onderzoekt. Aan de hand van α, β en de effectgrootte kan met het computerprogramma G*power de steekproefomvang worden berekend (Field, 3rd edition).

Na het onderzoek (post hoc)

Na afloop van een experiment kan je op basis van α, de steekproefomvang (N) en de geobserveerde effectgrootte (ES) de power berekenen. Dit kan ook met G*power. Een power van .8 geeft aan dat je vrij zeker bent dat je onderzochte fenomeen bestaat. Valt de power lager uit dan ben je minder zeker dat het fenomeen bestaat en kun je er voor kiezen een nieuw experiment te gaan doen met een nieuwe en grotere samplegrootte (Field, 3rd edition).

Hoe uit te voeren in G*Power

G*Power download je van de site: http://www.gpower.hhu.de/

Wanneer je G*Power opent zie je het volgende scherm (Figuur 1). Je hebt in dit scherm meerdere optie, maar als eerste geef je aan welke Test family je gebruikt in je onderzoek. Een Test family omvat veel verschillende statistische testen, maar kort gezegd kun je ze als volgt indelen.

Je gebruikt de Exact optie wanneer je te maken hebt met een one sample case of proporties.

De F-test optie gebruik je wanneer je te maken hebt met ANOVA of multiple regressie.

De t-test optie gebruik je wanneer je twee gemiddelde wilt vergelijken, voor lineaire regressie of voor correlatie.

De Χ2 optie gebruik je als je wilt weten of jouw gevonden waarde verschilt van een constante.

De z-test optie gebruik voor ongelijke populaties.


Figuur 1


De bovengenoemde voorbeelden zijn basis analyses en het kan daarom voorkomen dat jouw analyse meer omvat. Meer specifieke analyses kun je daarom aangeven in het hokje Statistical test wanneer je de juiste Test family hebt gekozen (Figuur 2).


Figuur 2


Vervolgens geef in G*Power je aan wat voor een type power analyse je gaat doen (Figuur 3). Je kunt hier kiezen uit verschillende opties, maar in de praktijk zal je alleen hoeven te kiezen tussen a priori of post hoc. Voor het verschil tussen a priori en post hoc zie het kopje “Waarvoor gebruik je power?”.


Figuur 3


Wanneer je hebt gekozen voor een a priori analyse geef je bij Imput Parameters aan wat je α, β en effectgrootte is. α en β bepaal je zelf, de effectgrootte haal je uit eerder onderzoek. Bij Tails geef je aan of je eenzijdig of tweezijdig toetst. Vervolgens klik je op Calculate (Figuur 4).

Figuur 4


Wanneer je hebt gekozen voor een post hoc analyse geef je bij Imput Parameters aan wat je je α, effectgrootte en samplegrootte zijn. Zowel α, effectgrootte en samplegrootte zijn bekend, omdat je het onderzoek al hebt uitgevoerd. Bij Tails geef je aan of je eenzijdig of tweezijdig toetst. Vervolgens klik je op Calculate (Figuur 5).


Figuur 5

Mocht je geïnteresseerd zijn in een meer uitgebreide uitleg van G*Power raadpleeg dan de G*Power manual[1]