Hoofdpagina

Uit Methodologiewinkel
Ga naar: navigatie, zoeken

Methodologiewinkel Wiki


Welkom op de wiki van de Methodologiewinkel. Op deze wiki vind je informatie over de statistische aspecten van wetenschappelijk onderzoek. Hieronder zie je een tabel die je als startpunt kunt gebruiken voor het navigeren door deze wiki. Deze wiki heeft niet als doel om een wiskundige achtergrond van de verschillende analysetechnieken te geven. Voor de meest voorkomende statistische analyses kun je hier een stappenplan vinden over hoe je de analyse moet uitvoeren, hoe je de assumpties kunt checken en hoe je de output kunt interpreteren. Sommige analyses zijn zelfs voorzien van een video-instructie. Deze wiki is gemaakt door researchmaster studenten van de opleiding psychologie. Zij hebben hun uiterste best gedaan om de kwaliteit van de informatie in deze wiki zo hoog mogelijk te maken. Veel van de informatie is gebaseerd op wetenschappelijke bronnen (voornamelijk het statistiek boek van Andy Field: Field, A. P. (2009). Discovering statistics using SPSS. London, England: SAGE.). Toch worden lezers van deze wiki geadviseerd om zelf te blijven nadenken en niet blind het advies op deze wiki op te volgen. Indien het vermoeden bestaat dat de informatie op de wiki onvolledig of onjuist is kan een mail worden gestuurd naar methodologiewinkel@gmail.com


Statistische Analyses

Beschrijvende statistiek Handige technieken (N/A) Data reductie Bayesian Analyses Gevorderde analyses (N/A) Overzicht assumptiesTest voor associaties tussen variabelen Test voor verschillen tussen groepen
Één afhankelijke variabele Meerdere afhankelijke variabelen Parametrische tests Non-parametrische tests Parametrische tests Non-parametrische tests Parametrische tests

Toetskeuzeschema

Toetskeuzeschema.png


Meer hulp