Twee factor Authenticatie inschakelen

Uit Mobiele toegang UvA
Ga naar: navigatie, zoeken

1. Inloggen op de webmail van Google Apps for UvA

Ga naar: http://email.student.uva.nl/

Het inloggen verloopt via een pagina van de UvA.

2. Open je Account Settings

Klik rechtsboven op je email adres.
Klik op 'Account Settings'

3. Activeer 2-step verificatie

Klik op 'Edit'
Klik op de knop 'Start Setup'
Vul een (mobiel) nummer in en kies voor 'SMS' of 'Voice call'
Voer de ontvangen code in...klik op 'verify', daarna op 'Next'

Google biedt aan om de pc waarop je nu werkt aan te merken als 'trusted', omdat er geen gebruikt gemaakt zal worden van twee-factor authenticatie maakt je keuze hier niet uit.

8-trusted-computer.png
9-turn-on-two-step.png


Je kunt nu een Extra wachtwoord voor Google Apps aanmaken.