Beginnersgids QMP

Uit Proeve@UvA
Ga naar: navigatie, zoeken

Suggesties en opmerkingen over de inhoud van deze beginnersgids zijn welkom.
U kunt deze noteren op de pagina 'Overleg'.

Introductie

Questionmark Perception is een programma waarmee u toetsvragen kunt maken en beheren en toetsen kunt samenstellen en aanbieden voor afname. QMP biedt daarnaast diverse mogelijkheden voor rapportage.

QMP wordt binnen het Proeve programma gebruikt om de mogelijkheden van digitaal toetsen te onderzoeken. Summatieve toetsafname via QMP wordt op dit moment buiten het Proeve programma nog niet als dienst door het IC ondersteund. Vanaf september 2011 wordt QMP wel als dienst voor formatieve toetsing aangeboden.

Met deze beginnersgids kunt u een aantal mogelijkheden die QMP biedt verkennen. U vindt hier informatie die u op weg helpt bij het maken van toetsvragen en het samenstellen van toetsen. Het is geen uitputtend overzicht van alle mogelijkheden van QMP en ook geen cursus in het opzetten en aanbieden toetsen.

Mogelijkheden QMP

Qmp is een volwassen toetsapplicatie, die een uitgebreide itembank met vele vraagtypen en toetsmogelijkheden ondersteunt.

Klik hier voor een overzicht van de mogelijkheden die qmp biedt.


Wie maken gebruik van QMP?

De beheerders en ontwikkelaars van vragen en toetsen zijn in te delen in verschillende categorieën:

Docenten en inhoudsdeskundigen kunnen in een auteursomgeving toetsvragen en toetsen ontwikkelen maar hoeven niet alle kneepjes van de diverse auteursomgevingen te kennen. Expert-users zijn vakspecialisten die overweg kunnen met alle mogelijkheden van digitaal toetsen met QMP. Zij hebben ook een ondersteunende taak voor hun collega-docenten. Decentraal beheerders zijn ICT&O medewerkers die toegang hebben tot de auteurstools en tot de beheeromgeving, waar zij toetsen kunnen klaarzetten en rapportages kunnen verzorgen.
Schema workflow QMP

Klik hier voor een compleet overzicht van alle gebruikersrollen.


Deze beginnersgids bestaat uit twee delen. Het eerste deel gaat in op de mogelijkheden voor het maken van toetsvragen, het tweede deel behandelt het samenstellen van een assessment.

Deel 1

Toetsvragen maken met QMP

Deel 2

Toetsen samenstellen met QMP

Navigatie