Praktijkvoorbeelden

Uit Proeve@UvA
Ga naar: navigatie, zoeken

Succesvolle voorbeelden van het inzetten van toetsen in het onderwijsproces

Digitaal Werkboek

Het digitaal werkboek van het onderwijsinstituut Psychologie.

In het kader van studiesucces is de UvA in 2010 begonnen met het ontwikkelen van een digitaal werkboek voor eerstejaars psychologiestudenten. Het doel was om vanuit ICT een ondersteunende structuur te bieden, waarbinnen studenten gestimuleerd worden om continu met de stof bezig te zijn, waardoor er beter wordt gestudeerd, uitstelgedrag wordt voorkomen en studenten vanaf dag één aan het studeren zijn.

Met dit doel voor ogen hebben we wekelijkse opdrachten aangeboden op Blackboard bestaande uit een interactieve oefening over de collegestof en een toets. We zijn begonnen met de eerste vakken van het studiejaar 2010-2011, Inleiding & Cognitie en Onderzoeksmethoden & Statistiek. Op basis van onze ervaringen, studentevaluaties, een panelgesprek en docentevaluaties hebben we het digitaal werkboek verder ontwikkeld en uitgebreid naar alle propedeusevakken.

Dit heeft geleid tot een Protocol digitaal werkboek, via deze link kunt u dit protocol downloaden. [1]