QuestionMark Perception

Uit Proeve@UvA
Ga naar: navigatie, zoeken
Qmpklein.gif

Vanaf september 2011 wordt Questionmark Perception (versie 5) gefaseerd UvAbreed beschikbaar gesteld voor het maken van toetsvragen en het aanbieden van digitale formatieve toetsen. In een later stadium zal het ook mogelijk worden om summatieve toetsen met QMP af te nemen.

De gebruikers van QMP zijn in te delen in verschillende categorieën:

  • docenten en inhoudsdeskundigen

Deze gebruikers zijn vakspecialisten. Zij kunnen in een auteursomgeving toetsvragen en toetsen ontwikkelen, maar hoeven niet alle kneepjes van de diverse auteursomgevingen te kennen. Samen met de beheerders stellen zij uiteindelijk de toets samen en bepalen welke studenten op een bepaald tijdstip de toets kunnen afleggen.

Klik hier voor ondersteuning voor docenten

  • facultair functioneel beheerders

Dit zijn ICT&O medewerkers die toegang hebben tot de auteurstools en tot de beheeromgeving. In de beheeromgeving worden o.a. toetsen "gescheduled" (dwz bepalen wanneer de toets door welke studenten kan worden afgelegd), rapporten geproduceerd en toetsanalyses uitgevoerd.

Klik hier voor ondersteuning voor decentraal beheerders

  • Studenten

Informatie voor studenten

Klik hier voor ondersteuning voor studenten


  • centraal functioneel beheerders

Centraal vindt het beheer plaats van gebruikers en gebruikersrechten, functionaliteiten etc. Deze beheerders staan in contact met zowel de facultair beheerders als de technisch beheerders. Hier wordt ook de voorlichting voor de diverse gebruikers verzorgd.


Meer informatie

Beschikbaarheid en Agenda Proeve

Overzicht QMP

QMP Aanvragen

Aansluitvoorwaarden

Trainingen

Rollen en Rechten

Handleidingen QMP

Mobile devices, apps en QMP

Navigatie