Rollen

Uit Proeve@UvA
Ga naar: navigatie, zoeken

Overzicht gebruikersrollen in QuestionMark Perception

Rol Competenties Rechten binnen de applicatie Activiteiten
Docent-auteur, Inhoudsdeskundige Klik hier voor ondersteuning voor docenten
 • Expert op het gebied van de inhoud/kennis die wordt getoetst
 • Kennis van de browser gebaseerde tools om vragen te ontwikkelen
 • Geen directe toegang tot Questionmark Perception.
 • Wel toegang tot questionmark live voor het ontwikkelen van vragen.
 • Vraag-items maken
Docent-onderwijzer, onderwijsassistent
 • Expert op het gebied van de inhoud/kennis die wordt getoetst
 • kennis van blackboard en questionmark connector
 • Toegang tot toetsresultaten via Blackboard koppeling met Questionmark perception.
 • Scores toekennen(open vragen)
Expert User Klik hier voor ondersteuning voor expert users
 • Getraind in het gebruik van authoring manager
 • Kennis van elektronische leeromgeving
 • Kennis van ms windows en ms office
 • Kennis van HTML en multimedia
 • Getraind in best practices van toetsen en meten
 • Getraind in instructional design
 • Toegang tot ontwikkel repository via authoring manager enterprise manager en blackboardkoppeling.
 • Toegang is beperkt tot het domein van de eigen onderwijseenheid
 • Verantwoordelijk voor het bieden van advies en assistentie aan docenten
 • Vragen importeren in ontwikkel-repository
 • Vragen redigeren en voorzien van metadata
 • Toetsen samenstellen
Decentraal beheerder Klik hier voor ondersteuning voor decentraal beheerders
 • Getraind op de gehele QMP omgeving met een focus op het plannen van toetsen
 • Beheerder van elektronische leeromgeving
 • Getraind in enterprise reporter
 • Bekend met web-applicaties
 • Toegang tot Questionmark Perception ontwikkel- en afnamerepository via enterprise manager en blackboard koppeling.
 • Toetsen importeren in afname-repository
 • Toetsen plannen in afname repository en beschikbaar maken in blackboard
 • Archivering van toetsen
Student
 • Bekend met de werking van blackboard en het maken van toetsen in questionmark perception
 • Toegang tot het afname repository via een blackboardkoppeling. Deze toegang is beperkt tot de eigen toetsen.
 • Toets maken
Kwaliteits Manager
 • Getraind op complete Perception systeem met een focus op Enterprise Reporter
 • Ervaring met webapplicaties
 • Toegang tot rapportages in afnamerepository
 • Leestoegang tot alle vragen en toetsen in het ontwikkelrepository
 • Rapportages maken ten behoeve van kwaliteitsmanagement
surveillant / circulant
 • Bekend met toetsprocedures voor digitaal toetsen
 • Toegang tot het afname repository. Deze toegang is beperkt tot de toetsen die de monitor moet begeleiden.
 • Toetsafname begeleiden
functioneel beheerder
 • Getraind in QMP applicatie met een focus op beveiliging
 • Ervaren beheerder van web-applicaties
 • Toegang tot de gehele applicatie
 • Beheer Question Mark Perception en Blackboard


Uitgangspunten

 • Vragen en toetsen ontwerpen

Niet alle vragen zijn geschikt voor digitaal toetsen. Voor succesvol digitaal toetsen is het van belang dat de vragen geredigeerd en eenduidig gecategoriseerd worden. Deze redactie van de vragen en toetsen vereist expertise, ervaring en inzicht op het gebied van toetsen in het algemeen en digitaal toetsen met Questionmark Perception in het bijzonder. Er kan niet van alle docenten verwacht worden dat zij zich in deze materie verdiepen. Dit zou voor hen te tijdrovend zijn. In navolging van best practices op het gebied van digitaal toetsen is er voor gekozen om de rollen auteur(docent) en expert user te scheiden: De docent of inhoudsdeskundige levert de vragen over de stof, en de toetsdeskundige of expert user doet de redactie en verzorgt de definitieve invoer in de database. Het is niet uitgeloten dat sommige docenten hierin een dubbelrol vervullen.

 • planning en begeleiding van toetsen

Voor het plannen, begeleiden en archiveren van toetsen moeten administratieve handelingen verricht worden die los staan van de inhoud van de toetsvragen in de database. Deze handelingen zijn verbonden aan de organisatie van het onderwijs en vereisen kennis van ICT applicaties (in het bijzonder Blackboard en QuestionMark Perception). In deze meer ondersteunde activiteiten worden de volgende rollen onderscheiden: decentraal beheerder, functioneel beheerder, surveillant.

 • Kwaliteitsmanagement

De kwaliteit van de geboden toetsen en de afname moet onder controle staan van kwaliteitsmanagement. Hiervoor is een rol van kwaliteitsmanager gedefinieerd.

 • Gescheiden databases: ontwikkel en afname

Om de toetsafname te beveiligen is er een aparte database voor het afnemen van toetsen. Er zijn dus twee databases: Deze worden ontwikkelomgeving en een afnameomgeving genoemd. De toegang tot beide databases verschilt per gebruikersrol.

 • Op de site van questionmark perception is een overzicht te vinden van gebruikersrollen en bijbehorende competenties. Dit overzicht vind je hier.

Navigatie