Toetsvragen maken met QMP

Uit Proeve@UvA
Ga naar: navigatie, zoeken

Auteurs omgevingen

Er zijn meerdere manieren waarop vragen voor de QMP omgeving gemaakt kunnen worden. Afhankelijk van uw rol en de bijbehorende toegang tot de QMP server wordt de juiste omgeving gekozen:

QM Live

Om in deze omgeving vragen te ontwikkelen is geen aparte software nodig (een browser volstaat). Wel is een acoount bij Questionmark vereist.
Meer informatie over het aanmaken van een account voor QM Live
Vragen die met QM Live ontwikkeld zijn moeten door middel van een Qpack worden overgezet naar de QMP serever van de UvA.

 • Mogelijke vraagtypen in QM Live:
  • Multiple Choice
  • Multiple Response
  • True/False
  • Yes/No
  • Text Match
  • Essay
  • Likert
  • Pull-down
  • Explanantion


Handleiding vragen maken met QM Live

Browser based authoring

Ook voor deze tool is geen extra software nodig. U werkt immer met de browser. Omdat u nu echter rechtstreeks QMP-omgeving van de UvA werkt is daarvoor wel een account nodig. Expert-users en facultair beheerders beschikken over zo'n account. Gemaakte vragen hoeven niet meer met een Qpack naar de UvA omgeving te worden overgebracht.

In de browser based authoring tool van QMP kunnen de volgende vraagtypes gemaakt worden:

 • Multiple Choice
 • Yes/No
 • True/False
 • Likert Scale
 • Numeric
 • Multiple Response
 • Essay
 • Text Match


Handleiding Browser Based Authoring

QMP Authoring Manager

Expert users kunnen ook gebruik maken van de client based authoring manager. Hiervoor zijn installatie van de software op uw pc en een licentie nodig. Met deze client is het mogelijk om meer vraagtypes te gebruike:

 • Matching
 • Invul (fill in the blank)
 • Meervoudige invul
 • Keuzelijst/Selectie(drop down)
 • Juiste volgorde
 • Drag & Drop
 • Hotspot (aanwijsvraag)
 • Matrix
 • Uitleg scherm (zonder vraag)

Bovendien kunnen vragen verder bewerkt worden. Denk daarbij aan geavanceerde scoringsregels, meerdere invulgaten in een vraag, of matchingvragen waarbij meer dan één-op-één opties zijn.

Indien er extra software is geïnstalleerd kan ook gebruik gemaakt worden van onderstaande vraagtypen. (Software en licenties moeten apart worden aangeschaft)

 • Captivate Robodemo (simulatie vragen)
 • Flash

Alle vraagtypes die gemaakt zijn met de client kunnen via de browser aan toetsdeelnemers gepresenteerd worden.


Handleiding Authoring Manager

Terug naar Beginnersgids QMP