Proevepedia

Uit Proeve@UvA
Ga naar: navigatie, zoeken

Dit is een wiki dit vanwege archief redenen nog online te zien is.

Deze wiki bevat geen accurate en up-to-date informatie meer over digitaal toetsen aan de UvA.

Voor informatie over digitaal toetsen aan de UvA raadpleeg de volgende url

Digitaal Toetsen

--Frank Benneker 22 sep 2017 12:36 (CEST)


Logo proeve scherm.gif

Proevepedia is een UvA-platform waar de gebruikers van digitale toetsmiddelen kennis over digitaal toetsen kunnen vinden en uitwisselen. Proevepedia stelt zich tot doel om te informeren over alle digitale toetsmiddelen die aan de UvA beschikbaar zijn. Op dit moment wordt in het kader van het Proeve programma gestreefd naar een UvA-brede toetsinfrastructuur op basis van QuestionMark Perception. Uiteraard wordt op Proevepedia dus veel aandacht besteed aan toetsen met QMP. Daarnaast komen echter ook de toetsmogelijkheden van Blackboard aan bod, en wordt aandacht besteed aan Respondus, Maple TA, en eventueel andere toetsmiddelen die op de UvA worden ingezet.

Proevepedia is een openbare wiki, die door iederen geraadpleegd kan worden. Om mee te schrijven - waar bij deze iedereen van harte voor wordt uitgenodigd - moet u de juiste rechten krijgen. Neem daarvoor contact op met Sijo Dijkstra of Thijs Jansen.

Proeve, the movie

Een film is gemaakt waar diverse mensen worden geïnterviewd over de mogelijkheden van digitaal toetsen (Proeve). Docenten, studenten, ondersteuners en externe toetsdeskundigen komen kort aan het woord [1]

Het Proeve Programma

In de eerste fase van het programma Proeve zijn de ervaringen, wensen en eisen met betrekking tot digitaal toetsen in het onderwijs in kaart gebracht. Eind 2009 heeft het Proeve programma advies uitgebracht over de wenselijkheid en haalbaarheid van een universiteitsbrede digitale toets- & assessment infrastructuur. Dit advies heeft ertoe geleid dat in het najaar van 2010 de vervolgfase van Proeve van start is gegaan.

In deze fase wordt een solide toekomstvaste QMP (QuestionMark Perception) toetsinfrastructuur voor formatieve en diagnostische toetsen op te leveren. Uitgangspunt is dat de infrastructuur zo opgezet dient te worden dat deze ook geschikt is om in een later stadium summatieve toetsen af te nemen. Onder het programma vallen: een infrastructuur, de authoring manager voor docenten en een afnamemogelijkheid waarmee toetsen aan studenten aangeboden kunnen worden. De infrastructuur zal extern worden gehost bij Stoas in Wageningen.

Meer informatie over het Programma Proeve is te vinden op de wiki pagina's die uitgebreid ingaan op de activiteiten van het Programma Proeve