Toetsbeleid

Uit Proeve@UvA
Ga naar: navigatie, zoeken

De UvA werkt hard aan een gemeenschappelijk beleid inzake toetsen. In dat kader is een centraal kader toetsbeleid opgesteld. Het stuk is tot stand gekomen in samenspraak met vertegenwoordigers uit onderwijsdirecties en examencommissies en schetst de randvoorwaarden waaraan het toetsbeleid binnen de opleidingen aan de UvA moet voldoen.

Alle relevante informatie is te vinden op de wiki die hiervoor is ingericht. Op deze site vindt u het UvA-brede kader voor toetsbeleid. Deze informatie belangrijk voor examencommissies en docenten van de UvA en uiteraard voor het verbeteren van het toetsbeleid.

Link naar de wiki: Centraal Kader Toetsbeleid [1]


Informatieve websites van de faculteiten

Toetsen geven richting aan het leren van de student en motiveren tot het leveren van inspanningen. Een goede toets geeft de student informatie over welke aspecten hij wel of niet beheerst. Daarnaast verschaffen toetsen inzicht in het niveau van de kennis, vaardigheden en competenties van de student, zowel aan docenten en opleidingsdirecties als aan de student zelf.

Opleidingen blijven vrij te bepalen op welke manier zij invulling geven aan de randvoorwaarden als daar verschillende werkwijzen in mogelijk zijn. Het UvA-brede kader wil afspraken maken over basiskwaliteit van toetsing aan de UvA en pretendeert niet de beste invulling daarvoor te kunnen voorschrijven aan individuele opleidingen.

 • Maatschappij- en Gedragswetenschappen (FMG)
  • website over toetsbeleid [2]
 • Rechtsgleerdheid (FDR)
  • website over kader toetsbeleid [3]
  • website over Onderwijszaken [4]
 • Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica (FNWI)
  • website over Toetsing en beoordeling [5]
 • Economie en Bedrijfskunde (FEB)
  • website over onderwijszaken [6]
 • Geneeskunde (AMC-UvA)
  • website voor docenten [7]