Alle UvAnetID's testscenario

Uit UvAwiki centraal
Ga naar: navigatie, zoeken

Inleiding

De testen op deze pagina zijn bedoeld om Scenario 5: Alle UvAnetID's voor gebruikersbeheer te testen. Hieronder wordt dit scenario kort beschreven. De testen voor andere gebruikersbeheerscenario's zijn te benaderen op de pagina gebruikersbeheer testscenario's


Alle UvAnetID's (gebruikers in de LDAP van de UvA) kunnen inloggen. De beheerder hoeft hiervoor geen lijst met gebruikers te onderhouden. Ingelogde gebruikers krijgen automisch de rechten van een redacteur. Andere rollen kunnen nadat de gebruikers eenmaal heeft ingelogd door de rollen#beheerder worden toegekend.


'Zodra het aanmaken van lokale gebruikers ook mogelijk is spreken we eigenlijk over scenario 7'

Test

Test werking domeinlijst

'Domein heeft maar één waarde! Twee waarden wijzen erop dat we met scenario 7 te maken hebben'

Klik op aanmelden. Aanmeldscherm verschijnt en toont een domein poplist met twee waarden: UvA en Lokaal. De waarde UvA is de default.

Resultaat: ok.


Log in met test/test. Log in mislukt en er verschijnt een scherm om het opnieuw te proberen. Ook dit scherm vertoont een domein poplist met twee waarden: UvA en Lokaal. De waarde UvA is de default.

Resultaat: ok.

Maak een gebruiker aan in lokale database die niet voorkomt in LDAP

'In dit scenario wil je niet dat het lukt om lokaal gebruikers aan te maken! Anders scenario 7'


Voer gebruiker wiki1 in zonder wachtwoord. Domein: lokaal.

Resultaat: mislukt. Wachtwoord te kort.


Voer gebruiker wiki1 in met wachtwoord wiki1. Domein: Lokaal.

Resultaat: mislukt. Wachtwoord niet correct.

Test of een gebruiker via de Wiki kan worden aangemaakt in de LDAP

Voer gebruiker wiki2 in met wachtwoord wiki2. Domein: UvA.

Resultaat: mislukt. Gebruiker niet aangemaakt, wachtwoord niet correct.


Maak gebruiker aan in lokale database die ook voorkomt in LDAP

'In dit scenario wil je niet dat het lukt om lokaal gebruikers aan te maken! Anders scenario 7'


Voer gebruiker jrepko1 in zonder wachtwoord. Domein: Lokaal.

Resultaat: mislukt. Wachtwoord te kort.


Voer gebruiker jrepko1 in met wachtwoord jrepko1. Domein: Lokaal.

Resultaat: mislukt. Wachtwoord niet correct.

Log in met een gebruikernaam die niet voorkomt in de lokale database maar wel in de LDAP en maak deze gebruiker aan door via de LDAP in te loggen

'Controleer of kvbuure1 voorkomt in de database. Dit mag niet het geval zijn.'

Log in met UvAnetID kvbuure1 en wachtwoord blurp. Domein: Lokaal.

Resultaat: mislukt. Wachtwoord niet correct.


'Controleer wederom of kvbuure1 voorkomt in de database. Dit mag niet het geval zijn.'


Log in met UvAnetID kvbuure1 en wachtwoord blurp. Domein: UvA.

Resultaat: mislukt. Gebruiker komt niet voor in de database.


'Controleer of kvbuure1 voorkomt in de database. Dit mag niet het geval zijn.'


Log in met UvAnetID kvbuure1 en het bijbehorende wachtwoord uit de LDAP. Domein: Lokaal.

Resultaat: mislukt. Wachtwoord niet correct.


'Controleer of kvbuure1 voorkomt in de database. Dit mag niet het geval zijn.'


Log in met UvAnetID kvbuure1 en het bijbehorende wachtwoord uit de LDAP. Domein: UvA.

Resultaat: ok. Ingelogd.

'kvbuure1 moet nu zijn aangemaakt in de lokale database. Controleer de gegevens van deze gebruiker in de lokale database (wachtwoord, username, rechten?)'

Maak nog een gebruiker aan in lokale database die ook voorkomt in LDAP en maak het wachtwoord leeg

'In dit scenario wil je niet dat het lukt om lokaal gebruikers aan te maken! Anders scenario 7'


Voer gebruiker hhubert1 in met wachtwoord 1. Domein: Lokaal.

Resultaat: ok. Gebruiker aangemaakt.


'Verwijder het wachtwoord van de gebruiker kvbuure1 uit de lokale database.'


'Vergelijk de eigenschappen van de gebruikers wiki1, jrepko1, kvbuure1 en hhubert1.'


Log in met de gebruikersnamen die in de voorgaande stappen zijn aangemaakt

'Gebruiker wiki1, jrepko1 en hhubert1 zijn niet aangemaakt tenzij we nu scenario 7 testen'


Log in als een lokale gebruiker zonder wachtwoord: wiki1/... . Domein: Lokaal.

Resultaat: mislukt. Wachtwoord mag niet leeg zijn.


Log in als een lokale gebruiker zonder wachtwoord: wiki1/... . Domein: UvA.

Resultaat: mislukt. Wachtwoord mag niet leeg zijn.


Log in als een lokale gebruiker en een fout wachtwoord: wiki1/blurp. Domein: Lokaal.

Resultaat: mislukt. Wachtwoord is niet correct.


Log in als een lokale gebruiker en een fout wachtwoord: wiki1/blurp. Domein: UvA.

Resultaat: mislukt. Wachtwoord is niet correct.


Log in als een lokale gebruiker en een correct wachtwoord: wiki1/wiki1. Domein: Lokaal.

Resultaat: ok. Ingelogd.


Log in als een lokale gebruiker en een correct wachtwoord: wiki1/wiki1. Domein: UvA.

Resultaat: ok. Ingelogd.


Log in met een UvAnetID dat ook lokaal is aangemaakt met een lokaal wachtwoord. Gebruik bij het inloggen geen wachtwoord: jrepko1/' ' . Domein: Lokaal.

Resultaat: mislukt. Wachtwoord mag niet leeg zijn.


Log in met een UvAnetID dat ook lokaal is aangemaakt met een lokaal wachtwoord. Gebruik bij het inloggen geen wachtwoord: jrepko1/' ' . Domein: UvA.

Resultaat: mislukt. Wachtwoord mag niet leeg zijn.


Log in met een UvAnetID dat ook lokaal is aangemaakt met een lokaal wachtwoord. Gebruik bij het inloggen een wachtwoord dat zowel lokaal als in de LDAP niet voorkomt: jrepko1/blurp. Domein: Lokaal.

Resultaat: mislukt. Wachtwoord is niet correct.


Log in met een UvAnetID dat ook lokaal is aangemaakt met een lokaal wachtwoord. Gebruik bij het inloggen een wachtwoord dat zowel lokaal als in de LDAP niet voorkomt: jrepko1/blurp. Domein: UvA.

Resultaat: mislukt. Wachtwoord is niet correct.


Log in met een UvAnetID dat ook lokaal is aangemaakt met een lokaal wachtwoord. Gebruik bij het inloggen het wachtwoord dat lokaal is aangemaakt: jrepko1/jrepko1. Domein: Lokaal.

Resultaat: ok. Ingelogd.


Log in met een UvAnetID dat handmatig lokaal is aangemaakt met een lokaal wachtwoord. Gebruik bij het inloggen het wachtwoord dat lokaal is aangemaakt: jrepko1/jrepko1. Domein: UvA.

Resultaat: ok. Ingelogd.


Log in met een UvAnetID dat handmatig lokaal is aangemaakt met een lokaal wachtwoord. Gebruik bij het inloggen het wachtwoord dat het hoort bij het UvAnetID: jrepko1/ ... . Domein: Lokaal.

Resultaat: mislukt. Wachtwoord is niet correct.


Log in met een UvAnetID dat handmatig lokaal is aangemaakt met een lokaal wachtwoord. Gebruik bij het inloggen het wachtwoord dat het hoort bij het UvAnetID: jrepko1/ ... . Domein: UvA.

Resultaat: ok. Ingelogd.


Log in met een UvAnetID dat handmatig lokaal is aangemaakt zonder een lokaal wachtwoord. Gebruik bij het inloggen geen wachtwoord: hhubert1/' ' . Domein: Lokaal.

Resultaat: mislukt. Wachtwoord mag niet leeg zijn.


Log in met een UvAnetID dat handmatig lokaal is aangemaakt zonder een lokaal wachtwoord. Gebruik bij het inloggen geen wachtwoord: hhubert1/' ' . Domein: UvA.

Resultaat: mislukt. Wachtwoord mag niet leeg zijn.


Log in met een UvAnetID dat handmatig lokaal is aangemaakt zonder een lokaal wachtwoord. Gebruik bij het inloggen een wachtwoord dat in de LDAP niet voorkomt: hhubert1/blurp. Domein: Lokaal.

Resultaat: mislukt. Wachtwoord is niet correct.


Log in met een UvAnetID dat handmatig lokaal is aangemaakt zonder een lokaal wachtwoord. Gebruik bij het inloggen een wachtwoord dat in de LDAP niet voorkomt: hhubert1/blurp. Domein: UvA.

Resultaat: mislukt. Wachtwoord is niet correct.


Log in met een UvAnetID dat handmatig lokaal is aangemaakt zonder een lokaal wachtwoord. Gebruik bij het inloggen het wachtwoord dat het hoort bij het UvAnetID: hhubert1/ ... . Domein: Lokaal.

Resultaat: mislukt. Wachtwoord is niet correct.


Log in met een UvAnetID dat handmatig lokaal is aangemaakt zonder een lokaal wachtwoord. Gebruik bij het inloggen het wachtwoord dat het hoort bij het UvAnetID: hhubert1/ ... . Domein: UvA.

Resultaat: ok. Ingelogd.


'hieronder kvbuure1 die door directinloggen is aangemaakt. De enige gebruikers die in scenario vijf toegang heeft!!!'


Log in met een UvAnetID dat lokaal is aangemaakt bij de eerste keer inloggen. Gebruik bij het inloggen geen wachtwoord: kvbuure1/' ' . Domein: Lokaal.

Resultaat: mislukt. Wachtwoord mag niet leeg zijn.


Log in met een UvAnetID dat lokaal is aangemaakt bij de eerste keer inloggen. Gebruik bij het inloggen geen wachtwoord: kvbuure1/' ' . Domein: UvA.

Resultaat: mislukt. Wachtwoord mag niet leeg zijn.


Log in met een UvAnetID dat lokaal is aangemaakt bij de eerste keer inloggen. Gebruik bij het inloggen een wachtwoord dat in de LDAP niet voorkomt: kvbuure1/blurp. Domein: Lokaal.

Resultaat: mislukt. Wachtwoord is niet correct.


Log in met een UvAnetID dat lokaal is aangemaakt bij de eerste keer inloggen. Gebruik bij het inloggen een wachtwoord dat in de LDAP niet voorkomt: kvbuure1/blurp. Domein: UvA.

Resultaat: mislukt. Wachtwoord is niet correct.


Log in met een UvAnetID dat lokaal is aangemaakt bij de eerste keer inloggen. Gebruik bij het inloggen het wachtwoord dat het hoort bij het UvAnetID: kvbuure1/ ... . Domein: Lokaal.

Resultaat: mislukt. Wachtwoord is niet correct.


Log in met een UvAnetID dat lokaal is aangemaakt bij de eerste keer inloggen. Gebruik bij het inloggen het wachtwoord dat het hoort bij het UvAnetID: kvbuure1/ ... . Domein: UvA.

Resultaat: ok. Ingelogd.


'Hieronder moet ook gecontroleerd worden welke rechten de gebruikers hebben. testscenario voor scenario 4 moet hierop ook aangepast worden'

Gerelateerde pagina's:

Alle testscenario's voor gebruikersbeheer

Gebruikersbeheer