Beschrijving

Uit UvAwiki centraal
(Doorverwezen vanaf Dienstbeschrijving)
Ga naar: navigatie, zoeken

Soorten Wiki's

Vanuit beheers- en toegankelijkheidsperspectief worden twee soorten Wiki's onderscheiden:

Interne Wiki's - zijn slechts voor een beperkte groep toegankelijk. De beheerder van een interne Wiki bepaalt wie de informatie op de Wiki mag zien of bewerken.

Openbare Wiki's - zijn voor iedereen zichtbaar, maar kunnen niet door iedereen bewerkt worden. De beheerder van een openbare Wiki bepaalt wie rechten krijgt om informatie toe te voegen of te wijzigen.


Voor beide soorten geldt dat in principe UvA-medewerkers en UvA-studenten, maar ook mensen van buiten de UvA toegang kunnen krijgen tot de Wiki. UvA-medewerkers en -studenten kunnen gebruik maken van hun UvAnetID. Om dit te ondersteunen zijn een twee scenario's voor gebruikersbeheer beschikbaar: wiki's achter een login - met handmatig aangemaakte accounts, en openbare wiki's met handmatig aangemaakte accounts. Op de pagina UvAwiki's vindt u een lijst met Wiki's die gebruik maken van de dienst UvAwiki.

Grondgedachten

 • Wiki's zijn niet bedoeld om bestanden uit te wisselen.
 • Wiki's zijn bedoeld om informatie te delen en om samen te werken aan die informatie.
 • Iedere Wiki kent een duidelijk omschreven doelgroep.
 • Wanneer de leden van één doelgroep de informatie voor de leden van een andere doelgroep niet mogen zien, is dat een reden om voor deze doelgroepen aparte Wiki's neer te zetten.
 • Alle mensen die bepaalde informatie mogen zien, krijgen de mogelijkheid om die informatie te wijzigen. Dit principe geldt niet in alle gevallen voor Openbare Wiki's. Openbare wiki's kunnen leesbaar zijn voor iedereen, maar schrijfbaar voor alleen geregistreerde accounts.
 • Samenwerken in Wiki's is gebaseerd op vertrouwen. Door pagina's te volgen kan eventuele sabotage achteraf rechtgezet worden.

Beheer

Het centrale (applicatie-)beheer voor de Wiki's ligt bij ICTS. Voor elke afzonderlijke Wiki is een (decentrale) functionele beheerder aangesteld die onder andere verantwoordelijk is voor het beantwoorden van gebruikersvragen en het juiste gebruik en gebruikersbeheer van de wiki.

Wiki aanvragen

Wiki's kunnen alleen door FIM/ICT-contactpersoon worden aangevraagd. De aanvraag wordt gericht aan servicedesk-icts@uva.nl.

Procedure:

1. De FIM/ICT-contactpersoon dient een verzoek in bij de Servicedesk (servicedesk-icts@uva.nl).

 Voor een snelle afhandeling zijn de volgende gegevens van belang:
 
 a. Openbaar of Intern? 
    Openbaar = wiki is voor iedereen zichtbaar; de wiki-beheerder maakt accounts aan 
         voor diegenen die moeten kunnen bewerken; 
    Intern = wiki is niet voor iedereen zichtbaar, maar zit achter een login. 
        De wiki-beheerder maakt accounts aan voor diegenen die de wiki moeten 
        kunnen zien en/of bewerken
 b. De toekomstige beheerder(s) van de aangevraagde wiki (UvAnetID)
 c. Gewenste korte naam van de wiki (belangrijk voor het webadres)
 d. Gewenste volledige naam van de wiki 
 e. Taal (gewenste taalinstelling wiki, Nederlands of Engels)


2. Nadat alle gegevens en wensen van de aanvraag duidelijk zijn, kan de wiki worden aangemaakt.

 Bij eventuele onduidelijkheden wordt de (toekomstige) beheerder van de wiki benaderd.


3. Zodra de wiki is aangemaakt, wordt de wiki-beheerder per email daarover bericht.

Vragen?

Heeft u nog vragen? Stel uw vragen via: servicedesk-icts@uva.nl