Beschrijving

Uit UvAwiki centraal
Versie door Admin (Overleg | bijdragen) op 6 sep 2017 om 11:18 (Soorten Wiki's)

Ga naar: navigatie, zoeken

Wat is een Wiki

Een Wiki is een website. De Wikisoftware onderscheid zich van klassieke websites en content management systemen doordat het gebouwd is om zoveel mogelijk mensen de mogelijkheid te geven om een bijdrage te leveren aan de content op de site. Hoeveel mensen dat precies zijn is afhankelijk van de doelstelling en de doelgroep.

wikiwiki

De term wikiwiki komt uit het Hawaiaans en betekent snel en eenvoudig. De webpagina's kunnen gemakkelijk aangemaakt worden en het is eenvoudig om content aan een pagina toe te voegen. Deze eenvoud brengt ook met zich mee dat een Wiki beperkingen kent. Zo wordt workflow en de distributie (van delen) van content via verschillende kanalen voor verschillende doelgroepen niet ondersteund.

Soorten Wiki's

Vanuit beheers- en toegankelijkheidsperspectief worden twee soorten Wiki's onderscheiden:

Interne Wiki's - zijn slechts voor een beperkte groep toegankelijk. De beheerder van een interne Wiki bepaalt wie de informatie op de Wiki mag zien of bewerken.

Openbare Wiki's - zijn voor iedereen zichtbaar, maar kunnen niet door iedereen bewerkt worden. De beheerder van een openbare Wiki bepaalt wie rechten krijgt om informatie toe te voegen of te wijzigen.


Voor beide soorten geldt dat in principe UvA-medewerkers en UvA-studenten, maar ook mensen van buiten de UvA toegang kunnen krijgen tot de Wiki. UvA-medewerkers en -studenten kunnen gebruik maken van hun UvAnetID. Om dit te ondersteunen zijn een twee scenario's voor gebruikersbeheer beschikbaar: wiki's achter een login, met handmatig aangemaakte accounts, en openbare wiki's. Op de pagina UvAwiki's vindt u een lijst met Wiki's die gebruik maken van de dienst UvAwiki.

Opzet van de dienst

Grondgedachten

 • Wiki's zijn niet bedoeld om bestanden uit te wisselen.
 • Wiki's zijn bedoeld om informatie te delen en om samen te werken aan die informatie.
 • Wiki's lijken in eerste instantie bedoeld voor informatie die in ontwikkeling is en langere tijd blijft bestaan. Voorbeelden zijn procedurebeschrijvingen, kennisbanken en encyclopedieën.
 • Iedere Wiki kent een duidelijk omschreven doelgroep. Voorbeelden zijn: alle internetgebruikers, alle medewerkers van de FdR.
 • Wanneer de leden van één doelgroep de informatie voor de leden van een andere doelgroep niet mogen zien, is dat een reden om voor deze doelgroepen aparte Wiki's neer te zetten.
 • Alle mensen die bepaalde informatie mogen zien, krijgen de mogelijkheid om die informatie te wijzigen. Dit principe geldt uiteraard niet voor de Openbare Wiki's zonder zelfregistratie.
 • Samenwerken in Wiki's is gebaseerd op vertrouwen. Door pagina's te volgen kan eventuele sabotage achteraf rechtgezet worden.


Beheer

Voor de dienst UvA Wiki zijn twee centrale beheerders aangesteld. Dit zijn medewerkers van het Informatiseringscentrum die het applicatiebeheer voor de Wiki's voor hun rekening nemen en het functioneel beheer coordineren.

Voor iedere Wiki is een (decentrale) functionele beheerder aangesteld die onder andere verantwoordelijk is voor het beantwoorden van gebruikersvragen, het juiste gebruik en het gebruikersbeheer.

Wiki aanvragen

Wiki's kunnen alleen door FIM/ICT-contactpersoon worden aangevraagd. De aanvraag wordt gericht aan servicedesk-icts@uva.nl.

Procedure:

1. De FIM/ICT-contactpersoon dient een verzoek in bij de Servicedesk (servicedesk-icts@uva.nl).

 Voor een snelle afhandeling zijn de volgende gegevens van belang:
 
 a. Openbaar of Intern? 
    Openbaar = wiki is voor iedereen zichtbaar; de wiki-beheerder maakt accounts aan 
         voor diegenen die moeten kunnen bewerken; 
    Intern = wiki is niet voor iedereen zichtbaar, maar zit achter een login. 
        De wiki-beheerder maakt accounts aan voor diegenen die de wiki moeten 
        kunnen zien en/of bewerken
 b. De toekomstige beheerder(s) van de aangevraagde wiki (UvAnetID)
 c. Gewenste) korte naam van de wiki (belangrijk voor het webadres)
 d. Gewenste volledige naam van de wiki 
 e. Doel van de wiki (korte omschrijving)
 f. Doelgroep(en) van de wiki 
 g. Taal (gewenste taalinstelling wiki, Nederlands of Engels)


2. Nadat alle gegevens en wensen van de aanvraag duidelijk zijn, kan de wiki worden aangemaakt.

 Bij eventuele onduidelijkheden wordt de (toekomstige) beheerder van de wiki benaderd.


3. Zodra de wiki is aangemaakt, wordt de wiki-beheerder per email daarover bericht.

4. Indien een groepsmailadres bij de wiki is gewenst, dan kan de ICT-contactpersoon dat aanvragen via de selfservicedesk met het formulier Aanvraag algemeen UvAmail-adres

Vragen?

Heeft u nog vragen over de aanvraagprocedure? Stel uw vragen via: wiki-fb-ic@uva.nl